Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Böcker

 

 

 

 

 

 


Making Sense of Consumption

Lena Hansson, Ulrika Holmberg & Helene Brembeck (eds) (2013).
Centre for Consumer Science, University of Gothenburg.

Centrum för konsumtionsvetenskap var värdar för 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012. I antologin "Making Sense of Consumption" presenterar forskare som medverkade på konferensen en rad olika perspektiv på konsumtion och hur man kan studera fenomenet.

"Consumption can be seen as an intricate network in constant transformation involving a multitude of actors. It challenges the way we study consumption and consumers. In 22 chapters “Making sense of consumption” invites you to increase your understanding about what consumption is all about, how to study this elusive phenomenon and how to explore its sensual aspects.

This anthology aims to illustrate the versatility that characterised the 2nd Nordic Conference on Consumer Research in terms of theoretical and methodological approaches, fields and disciplines. The result is an appetizing and intriguing overview of the research frontier of contemporary interdisciplinary consumption research in the Nordic countries. It is suitable for researchers, graduate students and professionals."

Boken finns i fulltext i GUPEA


 

Att involvera barn i forskning och utveckling
Barbro Johansson & MariAnne Karlsson (2012)
Studentlitteratur

Kan vi forska om barn på samma sätt som vi forskar om vuxna eller behöver barn bemötas på andra sätt? Medforskning, vad är det? Kan barn verkligen vara forskare? Går det att utveckla produkter för barn med samma användarorienterade process som för andra användare? Kan barn vara designer? Vilka etiska aspekter behöver vi tänka på?

Boken ger handfasta råd om hur barn kan involveras i forskning och utveckling. Samtidigt hänvisar den till aktuell forskning och metoddiskussion för att hitta former att göra barns röster hörda.

Vi vuxna representerar i allmänhet barn, vilket lägger ett stort ansvar på oss att göra det på ett sätt som är för barnens bästa. Ju bättre vi forskare och utvecklare blir på att förstå och respektera barns tankegångar, desto bättre kan vi företräda dem, och desto oftare kan vi ge dem utrymme att göra sina röster hörda.

Syftet med boken är att diskutera hur vuxna inom olika professionsområden kan forska om och med barn samt utveckla för och med barn på sätt som gynnar forskningen, utvecklingen och barnen på kort och lång sikt.

Att involvera barn i forskning och utveckling vänder sig till dig som är forskare, lärare eller student och som är intresserad av att studera barn och barns delaktighet i olika processer. Boken vänder sig också till dig som utbildar designer/produktutvecklare med inriktning mot produkter för barn eller som utbildas för eller
är verksam inom detta yrke.

Beställ boken på Studentlitteratur
 


 

Vara och märkas - Unga konsumenters relationer till klädindustrins varumärket
Marcus Gianneschi 2012
Bokförlaget BAS

"Hur kommer det sig att ”alla” plötsligt ville ha JL-tröjor och varför ses de nästan aldrig nu? Ungdomar uppfattas ofta vara särskilt påverkbara vad gäller mode och märkeskläder. I den här avhandlingen visar författaren att förhållandet mellan varumärken, stilar och ungdomars formande av det yttre är långt mer komplext. Klädvarumärken är inte bara abstrakta logotyper vars innehåll dikteras av marknadsförare. De ska bäras på och av kroppar i rörelse, av människor med specifika livshistorier och i bestämda miljöer.

Avhandlingen pekar på vikten av att se varumärken i relation till dem som ska bära dem, samt till platser och aktiviteter med konsekvenser för vilka innebörder de ges. Den är ett viktigt bidrag till att peka på betydelsen av vem som bär ett visst varumärke och när det bärs, både för hur det uppfattas av bäraren själv och av andra. I den visuella framställningen av kroppens yta fungerar märkeskläder som ett medium mellan en uppfattad insida och utsida. I balansakter kring det som aldrig får bli för mycket ger de intervjuade ungdomarna sina egna och andras kläder central betydelse för hur man vill och inte vill ”vara” och ”märkas”.

Avhandlingen är av intresse för marknadsföringsforskare såväl som för mode- och konsumtionsforskare och alla andra som studerar varumärken, konsumtion, ungdom och stilar."

Magdalena Petersson McIntyre, docent i etnologi
Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Ladda ner avhandlingen i fulltext


 

Att göra hem - en studie av unga mäns boende och konsumtion på 2000-talet
Maria Fuentes 2011
Bokförlaget BAS

"Traditionellt sett har heminredning varit ett i första hand feminint intresse för avgränsade samhällsgrupper. Men under de senaste årtiondena har vi kunnat bevittna dramatiska förändringar inom detta område. Antalet tidskrifter och butiker med fokus på heminredning har mångfaldigats och heminredning har verkligen blivit ett intresse för alla.

Maria Fuentes unika studie redogör för hur sju unga män skapar sina första hem under en 10-årsperiod. Hur och varför gör de just som de gör? Avhandlingen visar hur männen närmar sig marknadens möjligheter och idéer och hur dessa sedan anpassas efter individuella behov. Samtidigt blir det traditionellt slutna och privata hemmet en kontaktyta för möten och en plats man öppnar för världen.

Fuentes studie och avhandling vittnar om historiska förändringar inom både marknaden och den konsumtion som har med skapandet av "hemmet" att göra. Avhandlingen är av självklart intresse för marknadsföringsforskare men också för etnologer och alla andra som studerar modern urbanitet."

Barbara Czarniawska
Professor i allmän företagsekonomi
GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 

Ladda ner avhandlingen i fulltext
 


 

Konsumtionsmakt. Centrum för konsumtionsvetenskap 10 år.
Helene Brembeck (red)
University of Gothenburg
ISBN/ISSN: 978-91-974642-5-3

I samband med att CFK firade 10 år gavs antologin Konsumtionsmakt ut. I boken har ett antal av de forskare som varit verksamma vid CFK under de första 10 åren reflekterat över begreppet konsumtionsmakt.

I Konsumtionsmakt får läsaren ta del av hur konsumtionens rum, händelser och artefakter kan bli den utlösande faktorn där enskilda aktörer ges makt. Konsumtionsmakt kan också förstås som de krafter som sammanför människor och varor på specifika platser och genererar praktiker och konstruerar kategorier. Vi får ta del av marknaders och marknadsplatsers möjlighet att realisera konsumentmakt i form av valfrihet och tillgänglighet för alla, liksom de möjligheter som tekniska innovationer och innovativa arbetssätt ger som verktyg för förändring och konsumentmakt.

Sammantaget uppvisar antologin den tvärvetenskapliga konsumtionsforskningens oumbärlighet för att de omvälvande utmaningar konsumtionssamhället står inför skall kunna hanteras

Ladda ner Konsumtionsmakt i fulltext
 


 

Bara den inte blir rosa: Genus, design och konsumtion i ett svenskt industriprojekt.
Petersson McIntyre, Magdalena (2010).
Mara Bokförlag

Kan man göra produkter och innovationer med ett annorlunda genusperspektiv? I så fall hur och finns det några problem med det? I den nyutkomna boken "Bara den inte blir rosa" beskrivs det största svenska industriprojektet hittills där ett kritiskt perspektiv på genus ingått som något kommersiellt gångbart - Volvos konceptbil YCC.

I boken "Bara den inte blir rosa" diskuteras olika produkter som inte följer könskonventioner utan på ett eller annat sätt "bråkar med genus". Huvuddelen av boken bygger på en fallstudie av Volvos konceptbil YCC. YCC var bilen som turnerade jorden runt och blev Volvos hittills mest uppmärksammade konceptbil. Projektgruppen som skapade bilen kämpade emot att fastna i förutfattade fack. Ett sådant var att undvika att bilen skulle uppfattas som feminin - den fick inte bli rosa.

Boken förmedlar processen kring bilens form­givning och innehåll och återberättar projektgruppens kamp mot att fastna i förutbestämda fack. YCC blev en genusprovokatör som förde dolda normer om manligt, kvinnligt och bilar upp till ytan, men insatserna för de inblandade var många gånger höga.

Mer om boken på Mara förlags webbplats
 framsida Ju mer vi är tillsammans
Ju mer vi är tillsammans - fyrtiotalisterna och maten
Helene Brembeck, MariAnne Karlsson, Eva Ossiansson, Helena Shanahan, Lena Jonsson, Kerstin Bergström 2010
ISBN 978 91 7331 298 1

Mat betyder alltmer när vi blir äldre. Matlagning och måltider är dagens fasta hållpunkter och upptar mer tid av vår vardag än då vi yrkesarbetar. Mat är också den del av det svenska hushållets konsumtion som kräver mest energi och belastar miljön mest. Även äldre måste därför äta mer resurssnålt och miljövänligt. God mat och god service, hälsa, kvalitet, fritt val, vänner, hållbarhet - en ekvation som inte alltid går ihop. Hur vill fyrtiotalisterna egentligen ha det med maten och livet i framtiden?

I boken ges en mer fördjupad och helhetlig bild av några grupper fyrtiotalister och om maten i deras liv. Här överbryggs avståndet mellan mediernas oövervinnerliga äventyrare och vård- och omsorgsforskningen bräckliga, sjuka och utsatta människor i behov av vård, omsorg och beskydd. Boken tar oss med på en matresa från 50-talets Sverige fram till idag. Genom fyrtiotalisternas egna berättelser kring matminnen, matens sociala betydelse, hälsa och miljötänkande växer en mer nyanserad bild fram av generationen. Berättelserna varvas med tidstypiska recept.

Boken bygger på material som samlats in i projektet "Den mångdimensionella matkonsumenten. Värderingar och beteenden hos konsumenter 55+".

Boken finns att beställa hos Carlsson bokförlag


 

framsida Little Monsters

Little Monsters (De)coupling assemblages of consumption
Editors: Helene Brembeck, Karin M. Ekström, Magnus Mörck, 2007
ISBN 978-3-8258-0281-3

This book is about stories of consumption beyond the culture - economy divide. By bringing along ActorNetworkTheory, entities that in conventional approaches are taken for granted, such as consumers, goods and companies that prove to be unstable assemblages of humans, goods and technologies. We meet materialistic children and parents creating an intimate moment at McDonald's, car poolers trying to get out of the grip of individual transportation, young couples imagining a home i that odd reversal of private space, the furniture store and grown men practicing a hobby so close to childhood that it causes unease. These, and other examples, line that up as our monsters, ready to act out the drama

Mer information och beställning av boken på LIT Verlag


framsida Hem till McDontald's

Hem till McDonald's
Helene Brembeck, 2007
ISBN 91-7331-058-1

Där människor idag vill vara, dit kommer McDonald's. I sina annonskampanjer framställer sig företaget som en del av det svenska, med inhemska värderingar. Därför älskas också McDonald's av många svenskar. Hem till McDonald's är det kanske första övergripande arbetet om McDonald's i Sverige. Men Helene Brembeck är inte ute efter att skriva företagets svenska historia. Snarare redogör hon för hur vi alla McDonald's kunder "lever våra varadagliga relationer i och genom den globala ekonomin". Läsaren får se hur det globala företaget möter den svenska kunden/gästen. Författaren visar hur McDonalds kan anpassa sig efter lokala traditioner och vanor. Hon påvisar de "översättningsprocesser" som pågår i dagens värld med anpassningar från alla håll.

Mer information och beställning av boken på Carlsson Bokförlag


 

framsida Något gammalt något nytt

Något gammalt, något nytt - skapandet av bröllopsföreställningar
Eva Knuts, 2006
Grafisk formgivning: Karoline Axelson, Eva Knuts
ISBN: 91-974674-1-3

Så gott som alla människor i Sverige har föreställningar om hur ett "riktigt" bröllop ska se ut. Dessa innehåller inte sällan vita klänningar, frackar, blommor, trerätters middagar, champagne, besök hos fotografer och frisörer, övernattning på fint hotell och en diamantprydd ring. Men faktum är att inget av detta krävs för att två människor ska kunna gifta sig. Det enda formella krav som finns för en lagligt genomförd vigsel är att paret genomgått hindersprövning, att akten utförts av en auktoriserad vigselförättare och att den övervakats av två vittnen. Ändå är det allt det där andra som förknippas med bröllop, som gör vigseln till ett bröllop. Hur görs bröllop? Hur skapas det i samspel mellan föremål och aktörer som brukar förknippas med bröllop? Var görs bröllop? När görs bröllop? Vilka är aktörerna i skeendet? Allt detta diskuteras i denna etnologiska doktorsavhandling. Eva Knuts är forskare på etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet och Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK).

Mer information och beställning av boken på www.maraforlag.com


framsida FormgivningNormgivning

FormgivningNormgivning
Marcus Jahnke (red.), 2006

Grafisk formgivning: Karolina Larsson, Sigrid Strömgren
Text: Mariana Alves, Marcus Jahnke, Magnus Mörck, Magdalena Petersson
ISBN 91-974-642-4-4

Design blir ofta starka könssymboler. Ett par läckra högklackade - eller en mullrande HD. Det är designens roll i samhället att ge materiell form åt drömmar och normer, idealen som man annars inte kan ta på. Många designobjekt spelar på förutsägbara sätt att vara man och kvinna. Magisterstudenter från Högskolan för design och konsthantverk (HDK) sätter sig på tvären mot detta med en serie designobjekt och projekt som visar hur jämställdhet kan generera ny design som vidgar vyer när det gäller genus.

Utställningen med titeln FormgivningNormgivning ¿ en utställning om genus och design visar upp studenternas arbete. Projektet bakom utställningen är ett samarbete mellan Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Handelshögskolan i Göteborg och Vinnova.

Till utställningen hör en katalog. Katalogen innehåller utöver bilder och beskrivningar av utställningsobjekten ett kapitel som handlar om hur genus genomsyrar design i allt från form till funktion. Den tar också upp exempel på utmaningar och nytänkande inom design samt några teman från forskningsprojektet Genus och design som pågår vid Centrum för konsumtionsvetenskap.

Pris 50 kr. Beställ katalogen genom att skicka ett mail till cfk@cfk.gu.se

 


 

framsida Universal Design


Universal design - a marketable or utopian concept
Lena Hansson, 2006
Omslagsbild: Erika Carnbäck
Grafisk formgivning: Karoline Axelson
ISBN 91-974-642-2-8

Formgivningen av produkter är av stor betydelse för människor och allt högre krav ställs på produkternas design eftersom konsumenter, oavsett ålder och förmåga upplever problem med dagens komplexa produkter. Ett allt mer uppmärksammat koncept i designsammanhang är Universal design, eller Design för alla. Avhandlingen Universal design ¿ a marketable or utopian concept visar att Universal design är ett sätt att tänka kring design, snarare än en färdig metod. Därför kan konceptet användas på många sätt för att skapa tillgängliga och användbara produkter, tjänster och miljöer för fler konsumenter.

Konceptet Universal design, eller Design för alla innebär att produkter, tjänster och miljöer utformas på ett sätt som gör de tillgängliga och användbara för alla människor oavsett kön, ålder eller funktionsförmåga. I avhandlingen "Universal design - a marketable or utopian concept" studeras konceptet ur ett konsumentperspektiv.

Avhandlingen är en analys av hur olika designexperter och konsumenter upplever Universal design. Resultatet visar att Universal design är ett sätt att tänka snarare än en färdig metod att tillämpa i designprocessen. Konceptet kan användas för att skapa produkter, tjänster och miljöer som estetiskt tilltalar så många konsumenter som möjligt och som samtidigt är tillgängliga, lättbegripliga, enkla att använda, vilket konsumenterna kräver.

Med denna avhandling disputerade Lena Hansson i företagsekonomi. Avhandlingen är en av de första vid Centrum för konsumentvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och ingår i forskningsprojektet Kommersiella kulturer.

Boken kostar 159 kronor inklusive moms. Beställ boken genom att skicka ett mail till Lena Hansson, lena.hansson@cfk.gu.se

 


 
framsida Capturing the elusive simplifier


Capturing the elusive simplifier

Pernilla Jonsson, 2006
Grafisk formgivning: Karoline Axelson
ISBN 91-974-642-3-6

I avhandlingen Capturing the elusive simplifier beskrivs livsstilen hos konsumenter som valt att leva "enklare" i konsumtionssamhället. Dessa konsumenter har valt en resurssnål, miljövänlig livsstil som också kan innebära mindre konsumtion och gruppen anser sig befinna sig i en specifik social position, jämfört med andra konsumentgrupper. Avhandlingen ger intressanta ledtrådar till hur man kan förstå hur marknader är organiserade utifrån ett konsumentperspektiv.

Den förenklade livsstilen kan beskrivas som en stark politisk livsstil och de flesta av konsumenterna med denna livsstil är kritiska mot att leva i vad som upplevs vara en allt mer kommersialiserad vardag. Även om dessa konsumenter är kritiska mot kommersiell konsumtion, använder de sig själva av konsumtion i syfte att skapa upprätthålla och kommunicera sin livsstil gentemot andra grupper i samhället.

Med begrepp som tidslyx, autenticitet (äkthet) och njutningsorienterad konsumtion kan denna grupp beskrivas som konsumtionssamhällets finsmakare, snarare än som konsumenter med en asketisk uppoffrande livsstil. Gruppen använder sina stora sociala och kulturella resurser till att skapa och introducera innovationer med miljöinriktning, som de för ut på marknaden på olika sätt. Innovationer som bilpooler, mer miljövänlig byggteknik, miljö- och rättvisemärkt mat samt vegetariska skor är exempel på produkter som introducerats av konsumenter i denna typ av gruppering. Detta kan ses som goda exempel på hur produktion och konsumtion hänger ihop.

Med denna avhandling disputerade Pernilla Jonsson i företagsekonomi. Avhandlingen är en av de första vid Centrum för konsumentvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och ingår i forskningsprojektet Kommersiella kulturer.

Boken kostar 159 kronor inklusive moms. Beställ boken genom att skicka ett mail till Lena Hansson, lena.hansson@cfk.gu.se


framsida Barn i konsumtionssamhället 

Barn i konsumtionssamhället
Barbro Johansson, 2005
ISBN 91-7227-427-1

Vad gör dotterns pengar i pappas vapenskåp? Varför är det bara barn som får betalt för att diska? Kan man köpa godis för de pengar man fick för att avstå från godis? Är stringtrosor coolt eller löjligt? Måste man ge upp sin egen stil när man börjar sjuan?

Dagens barn är på många sätt delaktiga i konsumtionssamhället: Det är något som kan orsaka både oro och entusiasm i vuxenvärlden, som pendlar mellan att betrakta dem antingen som hjälplösa i behov av skydd och vägledning, eller som kompetenta konsumenter med rättigheter. Men vad säger barnen själva om sin roll som konsumenter? Etnologen Barbro Johansson har intervjuat 84 barn mellan 8 och 12 år och undersökt de sammanhang i vilka barn blir till aktörer i konsumtionssamhället.

Boken fokuserar kring tre teman: pengar, arbete samt mode och stil. I talrika exempel berättar barnen om sina inkomster, utgifter och sparande, om hur arbete fördelas i hemmet och om olika sätt att tjäna extra pengar, om hur de ser på kläder, smink och kroppens utsmyckningar och på vilka sätt det hänger samman med att de om några år är tonåringar. Författaren visar hur barn på många sätt är samhällsekonomiska aktörer, och att sådant som pengars betydelse, konsumtionsfrihet och den goda konsumenten beskrivs på speciella sätt när det är barn som har ordet. Boken är den först publicerade inom forskningsprojektet Kommersiella kulturer i ett etnologiskt-ekonomiskt perspektiv vid Centrum för konsumentvetenskap.

Mer information och beställning av boken på www.norstedtsakademiska.se

 


 

framsida Elusive consumption

Elusive Consumption
Karin M. Ekström & Helene Brembeck (red.), 2004

I boken diskuterar framstående forskare konsumtion ur en rad olika vinklar och ämnena spänner över "The little black dress" till "on-line communities". Exempel på frågor som tas upp i boken är: Hur framgångsrik är egentligen reklamvärlden på att påverka våra köpmönster? Är västländerna verkligen mer av en konsumtionscivilisation än andra länder? Påverkas väljare att rösta på ett visst politiskt parti på grund av reklam för vissa produkter? Hur marknadsförs produkter efter kön?

Bakgrunden till boken är den konsumtionsforskningskonferens som anordnades i Göteborg sommaren 2002. Bland de forskare som medverkar i boken kan nämnas bl.a. Richard Wilk, Colin Cambell, John F. Sherry, Richard Elliot, Russell Belk, Daniel Miller och Jonathan Schroeder.

Mer information om beställning av boken på www.bergpublishers.com
 


framsida Skärpa på e-bion


Skärpa på e-bion
- en tvärvetenskaplig studie av Digitala Hus
Karin M. Ekström, Magnus Mörck, (red.), 2004
Författare: Anita Beckman, Henric Benesch, Karin M. Ekström, Christian Fuentes, Magnus Mörck och Jonas Parsmo.

Olika discipliner (arkitektur, etnologi, företagsekonomi och sociologi) har våren 2003 undersökt de nya digitala husen som drivs av Folkets hus och parker. Ambitionen har varit att förstå hur olika aktörer, till exempel åskådaren, biografmaskinisten, kommunalrådet, folketshus ordföranden, företagaren och amatörfilmaren förhåller sig till, använder och upplever e-bio. Studien utgör ett konkret exempel på hur det kan gå till när en ny typ av teknologi introduceras och visar på förväntningar, men också befintliga hinder.

Projektet har genomförts med stöd från CFK, Adlerbertska forskningsfonden, Högskolan för fotografi och film och Högskolan för design och konsthantverk, Svenska filminstitutet och Folkets hus och parker.

Boken kostar 150 kronor inklusive moms. Beställ boken genom att skicka ett mail till cfk@cfk.gu.se

 Framsida Consumers and marketing


Consumers and marketing 1963-1993, a retrospect
Bo Wickström, 2003

This book presents research conducted by professor emeritus Bo Wickström during 1963-1993 and illustrates the development of consumer behaviour research in the marketing discipline. An awareness of how research has developed over time will help us understand the situation of today and reflect upon the development of future research. The book includes a collection of articles dealing with a variety of topics such as purchasing and decision making processes, ethical control, social marketing, shopping behaviour, special promotions, and consumer satisfaction.

Bo Wickström is one of the pioneers in consumer behavior research in Sweden and has made an important contribution to Swedish consumer behaviour research, the understanding of marketing of consumer goods and social marketing. Bo Wickström was Professor in marketing from 1968 to 1993 at the School of Economics and Commersial Law at Göteborg University and is an honorary member of the Center for Consumer Science (CFK).

Boken kostar 125 kronor inklusive moms. Beställ boken genom att skicka ett mail till cfk@cfk.gu.se

 Framsida Osett

Osett - glas ur privata samlingar
Karin M. Ekström, 2005. Smålands Museum. ISBN 91-87674-22-X


Många medlemmar i Konst- och Bruksglasföreningen äger mycket intressant glas. I deras gömmor finns det mesta från graalvaser till "fyllehundar"! Några av dessa samlare har generöst lånat ut ett hundratal av sina klenoder till en spännande och annorlunda utställning på Smålands museum - Sveriges glasmuseum i Växjö.

Utställningens katalog vid namn OSETT- Glas ur privata samlingar finns objekten beskrivna tillsammans med foton tagna av Per Larsson. Katalogen är särskilt intressant genom att Karin M Ekström på ett fängslande sätt låter samlarna själva komma till tals. Uppgifterna bygger på intervjuer med samtliga medverkande, som presenteras tillsammans med sina favoritobjekt. Karin M Ekström är docent vid Centrum för konsumentvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och forskar bl a om samlandet som fenomen. Därtill är hon själv glassamlare.

För beställning av boken kontakta Smålands Museum www.smalandsmuseum.se

 Framsida Den flerdimensionella konsumenten

Den flerdimensionella konsumenten
Karin M. Ekström och Håkan Forsberg (red.), 1999, ISBN: 91 7029 390 2

Författare: Karin M. Ekström, Håkan Forsberg, Helene Brembeck, Marie Falkström, Cecilia Solér, Anders Biel, Maria Larsson, Tommy Gärling, Marianne Pipping Ekström, Helena Shanahan, I.C. MariAnne Karlsson, Christina Hultmark, E O Holm

Boken är en antologi baserad på forskning om svenska konsumenters villkor och beteenden. Antologin visar på den mångfald av foskningsområden som rör konsumenten. Aktuella analyser av marknadsföring, miljö mm vävs samman med etnologiska och historiska artiklar om konsumenter. Antologin vänder sig till andra forskare, företag, politiker, myndigheter, konsumenter och konsumentorganisationer.

Författarna finns på Chalmers tekniska högskola, Gothenburgh Research Institute, Göteborgs universitet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Svensk Handel.

Boken kostar 125 kronor inklusive moms. Beställ boken genom att skicka ett mail till cfk@cfk.gu.se

 

Sidansvarig: Henric Karlsson |Sidan uppdaterades: 2017-04-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?