Till startsida
Webbkarta

Centrum för konsumtionsvetenskap

Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, bildades 2001 och är idag Sveriges största forskningscentrum inom konsumtionsområdet. Aktuella forskningsteman är Digitalisering, Kultur, Mat, Mobilitet och Nationella konsumtionsmönster.

CFK eftersträvar forskning om konsumtion som inte bara överbryggar disciplinära gränser utan också gränser mellan produktion och konsumtion; marknad och konsument; kultur och ekonomi. Forskningen tar sin utgångspunkt i att konsumtion genereras i komplexa processer med en mängd interagerande aktörer: konsumenter, marknadsförare, detaljister, producenter och inte minst varorna själva. Dessa processer är dessutom i ständig rörelse vilket gör att konsumtion framträder som cirkulation, flöden, transformation och maktkamper. Forskningen präglas av närhet till de konsumenter eller fenomen vi studerar.

Målsättningen är att skapa ny kunskap om konsumtion och konsumtionsmönster som är relevant för forskare, myndigheter, organisationer, näringsliv och konsumenter. Många av projekten genomförs i samarbete med forskare vid andra institutioner och universitet, såväl inom landet som i Norden och övriga Europa.

För att sprida kunskap om konsumtionsforskning ger CFK bland annat ut den årliga Konsumtionsrapporten, sänder ut nyhetsbrev samt koordinerar det nordiska forskarnätverket ConriN. Forskare hos oss är flitigt anlitade föreläsare i olika sammanhang. CFK har även djupgående samarbeten med flera offentliga institutioner bland annat Konsumentverket och Konsument Göteborg.

FOCAS

FOCAS har en ny fin hemsida. Kolla in den här!
 

 

Snabbvägar

Nya publikationer

Risk Stories In the Media: Food consumption, risk and anxiety
Maria Fuentes & Christian Fuentes
Artikel

Rätt klädd på jobbet: tillhörighet, utseende och genus i detaljhandeln
Magdalena Petersson McIntyre
Kapitel

“Mobility-things” and consumption: conceptualizing differently mobile families on the move with recent purchases in urban space
Niklas Hansson
Artikel

Konsumtionsrapporten 2014
Magnus Roos
Rapport

Queering all aboard: challenging the maleness of the leisure boat
Magdalena Petersson McIntyre
Artikel

Fler publikationer

Accredited by:

AMBAS logotypEquis EFMD logotyp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta